Nadační fond Kometa | Pro dárce
16607
page,page-id-16607,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Pro dárce

Jakožto nadační fond, dobrovolná nevládní a nezisková organizace, je naše činnost závislá na příspěvcích dárců. Tyto příspěvky budeme získávat prostřednictvím veřejné sbírky, a konkrétně tedy sbírkového účtu, veřejných sbírek a prodeje nadačních věcí. Účelem veřejné sbírky je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro vytváření činnosti soustředěné především na podporu a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a jejich rodin.

Můžete nás tedy podpořit prostřednictvím sbírkového účtu, č. účtu: 4200537863/6800. Tento účet je vedený u banky Sberbank CZ.

Další možností je zakoupení výrobků prodávaných na plánovaných akcích Nadačního fondu KOMETA. O těchto akcích vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Na akcích taktéž můžete přispět do zapečetěných pokladniček. Výtěžek z prodeje i veřejných sbírek bude zaslán na sbírkový účet.

Veškerý výtěžek z příspěvků na účet, prodeje věcí a veřejných sbírek bude sloužit k těmto účelům:

  • zajištění asistenční pomoci pro děti s PAS
  • zakoupení pomůcek pro práci s dětmi s PAS
  • nákup materiálu a přístrojů pro výrobu pracovních pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • podpora sociálně slabých rodin s dětmi s PAS (viz výše)

Velmi děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět, a podpořit tak naši činnost. Velmi si vaší podpory vážíme.