Nadační fond Kometa | Pro žadatele
18053
page-template-default,page,page-id-18053,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Pro žadatele

Věnujeme se klientům s diagnózou (či podezřením na) PAS žijícím na území Jihomoravského kraje ve věku 0 – 18 let.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

  • doporučení odborníků pro diagnostiku PAS
  • sociální a speciálně – pedagogické poradenství rodinám
  • výroba a půjčování didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • možnost navštívit hernu pro děti na základě předchozí domluvy
  • zprostředkování a částečné financování osobních asistentů
  • organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS (bruslení pro rodiny dětí s PAS, ukázky terapeutických metod, tvoření ze dřeva, atd.)
  • pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS s odborníky

 

Jak se stát naším klientem?

V případě o naše služby zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, kontakty naleznete ZDE. Sdělíme Vám veškeré informace a možnosti podpory. Následně si sjednáme osobní schůzku, na které vyřešíme veškeré formality a představíme Vám naši činnosti i prostory osobně. Při této příležitosti se rádi setkáme nejen s Vámi, ale i s Vaším dítětem.

ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY o zaslání vyplněného Osobního dotazníku, který si můžete stáhnout ZDE.

 

Jak probíhá první schůzka?

Osobní setkání je možné v Poradenské centrum, které se nachází přímo v prostorách DRGF Areny na ulici Křídlovická 34, případně u Vás doma. Na první schůzce představíme naši činnost, formy pomoci a seznámíme se s dítětem. Společně poté hledáme nejlepší způsob a cestu, jak s dítětem pracovat. Při této příležitosti vyřešíme veškré formality a domluvíme se na dalším postupu.

Většina klientů na nás dostane doporučení z organizací, se kterými spolupracujeme či od rodičů, kteří mají děti se stejnou diagnózou a jsou s našimi službami spokojeni. Osobní kontakt je pro nás velmi důležitý, protože každé dítě s autismem je jiné a potřeby jednotlivých rodin se velmi liší. Často jsme osloveni pouze s žádostí o podporu ve formě zakoupení pomůcky, ale po představení všech našich aktivit se většina rodin rozhodne využívat i další možnosti podpory.

Proto se na nás neváhejte obrátit. Pevně věříme, že najdeme způsob, jak Vám pomoci.

 

Podrobný přehled nabízených služeb a činností

1) Sociální a speciálně pedagogické poradenství
V rámci poradenské činnosti se snažíme společně s klienty nalézt nejvhodnější řešení jejich problémů a seznamujeme je s možnostmi podpory nejen z naší strany, ale také ze strany státních i nestátních institucí.

Sociální poradenství – Státní sociální podpora, příspěvek na péči, dávky, průkazy ZTP…

Doporučení odborníků pro řešení problémů – psychiatrie, psychologie, logopedie, pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, raná péče…

Návaznost či doplnění rané péče – Terénní práce s dítětem (v rodině), rozvoj smyslů, motoriky, logopedická prevence, nácvik sociálních dovedností, sebeobsluhy, rozvoj komunikace atd. – dle individuálních potřeb dítěte.

2) Příspěvky
Příspěvek na pomůcky – Klientům poskytujeme jednorázový příspěvek, který slouží na podporu výchovy a vzdělávání dětí s autismem (zakoupení či výroba speciálních didaktických pomůcek, komunikačních karet, režimů, literatury apod.).

Příspěvek na asistenční služby – Nabízíme možnost hledání asistenta a v případě špatné sociální situace i jeho částečné financování. Asistent s dítětem tráví čas činnostmi, které vedou k podpoře výchovy a vzdělávání dítěte (doučování, doprovázení na volnočasové kroužky, aktivní trávení volného času s dětmi, asistence na táborech a rehabilitačních pobytech). V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou a výuky předmětu „Práce s dětmi s poruchou autistického spektra“ v rámci něhož se studenti seznamují s problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni, máme k dispozici řadu studentů, kteří mají zájem stát se asistenty. Hledání asistentů případně inzerujeme i na různých webových portálech a sociálních sítích.

3) Herna a zapůjčení pomůcek a literatury
Pomůcky – Klienti si můžou zapůjčit laminované, elektronické a jiné didaktické pomůcky zaměřující se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, předškolní dovednosti, sebeobsluhu aj. Máme k dispozici také knihovnu, kde si můžete zapůjčit jak odbornou literaturu, tak beletrii. Ani malí čtenáři nejsou zanedbání a naleznou zde dětskou literaturu (encyklopedie, klasické knihy, či knihy doplněné o piktogramy)

Herna – Klienti, respektive děti, mají možnost navštívit po předchozí domluvě hernu pro děti, ve které se nachází velké množství didaktických pomůcek a hraček. Herna je zařízena pro potřeby dětí s PAS a je možné ji navštívit v pracovní dny po předchozí domluvě.

Komunikační deník – Ve spolupráci s tatínkem dítěte s PAS a později s firmou Moro Systems jsme vyvinuli mobilní aplikaci na podporu komunikace dětí s autismem. Aplikace je založená na principu VOKS – výměnného obrázkového komunikačního systému, který je v českém v prostředí osvědčeny a účinný.
Komunikačním prostředkem jsou tedy vizuální symboly, jako jsou obrázky, piktogramy, fotografie apod. Aplikace je zdarma ke stažení na stránce Google play pod názvem „Komunikační deník“ (operačním systém Android).

4) Volnočasové aktivity
Z důvodu nedostatku volnočasových aktivit určených pro děti s autismem či nepřijetí dětí s touto diagnózou do běžných kroužků, jsme se rozhodli nabídnout rodinám níže uvedené aktivity. V rámci nich respektujeme specifika dětí s autismem a dbáme na individualitu jedince.
Volnočasové aktivity jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

Bruslení – Sportovní aktivita se koná přímo na ledové ploše DRFG Areny, kde trénují také hráči A-týmu HC Kometa Brno. Děti se pod vedením zkušených trenérů učí bruslit nebo se v bruslení zdokonalují.
Ledová plocha je rozdělena na dvě části, jedna je určena na volné bruslení a druhá na hraní hokeje. V průběhu lekce se můžou děti zapojit do řízených aktivit (slalom, aj.). Bruslení je určené dětem s diagnózou autismu a jejich rodinám (sourozenci, rodiče, prarodiče či asistenti). Dětem s autismem půjčujeme po celou sezónu brusle i helmy.
 Místo: DRFG Aréna, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
 Termín: září – duben (sobota)
 Čas: 9:00 – 10:00 hod

Plavání – probíhá pod vedením lektorky se zkušenostmi s trénováním dětí se specifickými potřebami. Lekce se konají na bazéně Ponávka, který je v době konání uzavřen pouze pro nás.
Kurz plavání je rozdělen na 10 lekcí, v rámci kterých se děti setkají jak s řízenými činnostmi, tak s volnou hrou. Děti nejsou do ničeho nuceny, trenérka se je však citlivě snaží zapojit do činností, tak aby se toho co nejvíce naučily.
Přítomnost rodičů ve vodě není povinná, záleží na schopnostech a potřebách dítěte. Je však nutné, aby byl doprovod přítomen v prostorách bazénu.
 Místo: Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 602 00 Brno-město
 Termín listopad – únor, březen – červen (úterý)
 Čas: 14:00 – 15:00 – neplavci, 15:00 – 16:00 – plavci

5) Terapie
Mimo volnočasové aktivity nabízíme rodinám i různé druhy terapií. Ty se konají pod vedením zkušených terapeutů za asistence vyškolených asistentů, převážně bez přítomnosti rodičů. Terapie se konají pravidelně pro zajištění terapeutického účinku.
Terapie jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

Muzikoterapie – Terapie, kdy se za využití hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) snažíme u klientů usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření aj. Cílem je rozvinout potenciál dané osoby a následně tak zvýšit kvalitu života. Formu terapie, jež dětem s PAS zajištujeme, je forma receptivní – děti jsou pasivními posluchači hudby, jež muzikoterapeut produkuje svými hudebními nástroji a nechávají tak na sebe působit terapeutický účinek hudby.
Terapie je vedena PhDr. Lubomírem Holzerem, který je velmi zkušeným muzikoterapeutem, speciálním pedagogem, profesionálním umělcem.
 Místo: Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 643/12, 602 00 Brno-město
 Termín: září – červen (sobota)
 Čas: 10:00 – 11:30 – mladší děti, 12:00 – 13:30 – starší děti
 Web: http://muzikoterapie.net/

Canisterapie – Neboli terapie psím dotykem. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.
Terapie, kterou naše klienty provází Blanka Martinovská, DiS. se svými dvěma fenkami Border Colie – Cailin a Zuli, je aktivní. Děti se s pejsky seznámí, učí se jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.
 Místo: Terapie většinou probíhá v parku u pedagogické fakulty MU.
 Termín: září – duben (1x měsíčně – všední dny)
 Čas: cca 16:00 – 17:30
 Web: http://www.cantes.cz/

Arteterapie – Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu, než o výsledný produkt.
Lekce arteterapie je řízená dle strukturovaného učení, kdy je dětem předem sdělen za pomocí piktogramů, plán hodiny, aby věděly, co je čeká. V rámci hodiny děti nejen vytváří, ale také hrají psychomotorické hry. Arteterapií děti provází PhDr. Petr Staníček, který je primářem logopedické kliniky a zkušený arteterapeut.
 Místo: DRFG aréna Brno, Křídlovická
 Termín: září – červen (1x měsíčně – středa)
 Čas: 16:30 – 18:00

Hiporehabilitace – Terapie probíhá pod vedením paní Dospíšilové na ranči ve Zlobicích u Kuřimi. Hipoterapie je rehabilitační metoda, který využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví. Terapie je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna terapeutická jednotka trvá 30 minut.
 Místo: Zlobice u Kuřimi. Z Brna směr Svitavy, v obci Lipůvka odbočit vlevo směr Tišnov, 500 m za Lipůvkou na hřebenu kopce v lese odbočit doleva na panelovou cestu. Po třech kilometrech areál Zlobice.
 Termín: září – červen (1x za 14 dní ve středu)
 Čas: 14:00 – 14:30, 14:30 – 15:00
 Web: http://www.hiporehabilitacebrno.cz/

Chráněná dílna v Růžovém sadu – Další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu terapeutický účinek, je návštěva chráněné dílny V růžovém sadu, z.ú. Jedná se o dřevodílnu s originálním výrobním programem s převahou ruční práce, kde nejčastěji vyrábí hračky a většina zaměstnanců má mentální handicap,
Mimo příjemné atmosféry, pozitivních zaměstnanců si děti vždy odvezou vlastnoručně vyrobenou originální hračku. Pro rodiče je to navíc ukázka možného pracovního a především smysluplného uplatnění dětí s autismem, protože i tací v této dílně pracují. K dispozici jsou jim zkušení asistenti, ale přítomni můžou být i rodiče.
 Místo: V růžovém sadu, z.ú., Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna
 Termín: leden – prosinec (4x ročně – víkend)
 Čas: 9:00 – 11:00
 Web: http://www.vruzovemsadu.cz/

6) Víkendové pobyty
V Na přelomu května a června roku 2019 jsme uspořádali první (ale určitě ne poslední) víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s autismem na téma „Dobrodružství malého prince“. Pobyt byl koncipován jako zábavně – vzdělávací pro děti a jejich sourozence, kterým byli zajištěni asistenti a program, a tím pádem odpočinkový pro rodiče.

7) Další akce pro děti
Mimo pravidelných terapií či sportovních aktivit organizujeme i jednorázové akce. Jednou z nich byla například návštěva JumpParku v Brně.
Každý rok v dubnu (2. duben – Světový den zvýšení povědomí o autismu) pořádáme mnoho akcí, jejichž cílem je podpora osob s autismem. V rámci projektu Kometa svítí modře, pořádáme například dětský den pro registrované děti s autismem a jejich rodiny. Zde si děti společně se svým rodinami užijí spoustu zábavy, vyzkouší různé aktivity a dostanou za splněné úkoly dáreček. Děti zde naleznou spoustu stanovišť – skákací hrad, malování na obličej, zdobení perníčků, střelbu na branku, terapeutického koníka Emila, canisterapeutické pejsky aj.
Zároveň pořádáme Focení v modrém, při kterém se zaměstnanci Nadačního fondu KOMETA, HC Kometa Brno a hráči HC Kometa Brno obléknou do modrých barev, aby společně vyfotili a podpořili tak projekt Kometa svítí modře.
Pro rodiny s dětmi s autismem, které chodí pravidelně bruslit, pořádáme Bruslení v modrém.

8) Akce pro rodiče a veřejnost
Setkávání rodičů dětí s autismem – V rámci celého roku organizujeme setkávání rodičů dětí s autismem s odborníky, kteří se věnují problematice autismu a předávají rodičům cenné informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní témata, jako je např. komunikace, motivace dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také další aktuální témata, která každodenní život s dětmi a dospívajícími přináší.

Odborné přednášky – Pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme odborné přednášky na aktuální témata, přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují.

KONTAKTY

Více informací o naší činnosti naleznete zde:
• Webové stránky: www.nadacnifondkometa.cz
• Facebook: www.facebook.com/nfkometa
• Twitter: www.twitter.com/nfkometa
• Instagram: www.instagram.com/nfkometa

V případě dalších dotazů na naši činnost nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Tereza Kučerová
• koordinace sociální a poradenské činnosti, vyhledávání dobrovolníků a asistentů
komunikace s partnery, sponzory a dalšími organizacemi, správa webu a sociálních sítí, koordinace dotačních projektů, koordinace ostatní charitativní činnosti, obchodní a ekonomický úsek, správa financí
• mobil: +420 731 129 482
• email: t.kucerova@nfkometa.cz

Bc. Tereza Kliková
• speciálně pedagogická, sociální a poradenská činnost, výchovně – vzdělávací činnost s dětmi s PAS
• mobil: +420 734 359 746
• email: t.klikova@nfkometa.cz