Nadační fond Kometa | 3. 11. 2015 Nadační fond KOMETA pomáhá rodinám s dětmi
16933
post-template-default,single,single-post,postid-16933,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

3. 11. 2015 Nadační fond KOMETA pomáhá rodinám s dětmi

Den s Kometou

03 Lis 3. 11. 2015 Nadační fond KOMETA pomáhá rodinám s dětmi

NADAČNÍ FOND KOMETA POMÁHÁ RODINÁM S DĚTMI

zaměřuje se na poruchy autistického spektra

logo

Brněnský klub se řídí heslem „Víc než hokej“a snaží se pomáhat na charitativním poli. V lednu letošního roku byl založen Nadační fond Kometa. Ten je zaměřen na podporu rodin, jejichž dětem vstoupila do života diagnóza poruchy autistického spektra. Nadační fond se snaží pomoci dětem, aby byly v budoucnu co nejvíce samostatné, a jejich rodinám pak najít cestu, jak se svými dětmi pracovat. Více sdělila koordinátorka Nadačního fondu Mgr. Tereza Vargová.

Kdo je vaší cílovou skupinou?

Naše cílová skupina jsou děti ve věku sedm až osmnáct let, které mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra, a žijí na území České republiky, a jejich rodiny. Pokud k nám však přijde dítě, které nebude spadat do této kategorie, budeme se snažit nalézt způsob, jak mu pomoci a vyjít vstříc.

Pokud k nám však přijde dítě, které nebude spadat do této kategorie, snažíme se nalézt způsob, jak mu pomoci. Například pokud mají rodiče pouze podezření, že jejich dítě trpí autismem, odkážeme je na příslušnou instituci, kde dítě správně diagnostikují. Nebo pokud k nám přijde rodina s problémem, jehož řešení není v naší kompetenci, odkážeme je na příslušnou organizaci, která by jim mohla pomoci.

Spolupracujete i s nějakými dalšími organizacemi?

Ano, spolupracujeme. Co se týče problematiky autismu, je to v dnešní době velmi diskutované téma, kterým se zabývá mnoho organizací, ať už státních, neziskových nebo se jedná o různá seskupení rodičů, jejichž děti právě autismus diagnostikován mají. Velká většina těchto organizací má podobné cíle – podpora dětí s autismem, jejich rodin, ale také změna přístupu k osobám s touto poruchou a osvěta v této problematice. A jelikož náš cíl je stejný, je velice dobré se na řešení této problematiky spolupodílet s ostatními.

Mezi takové organizace, se kterými na této bázi spolupracujeme, patří například Dotyk II, Naděje pro autismus, ZŠ Štolcova nebo projekt Newron, který vyvíjí Masarykova Univerzita. S tou mimo jiné spolupracujeme při hledání odborných asistentů k dětem s poruchou autistického spektra.

Jakých akcí se NF účastní? Kde vás můžeme potkat?

Nadační fond se prozatím účastnil všech akcí pořádaných HC Kometa Brno, mezi které pařily například dětské dny, Eko den s Kometou nebo Křest dresu. Dále se spolupodílel na organizaci ostatních akcí, například na Kometa golf Challenge nebo Benefičním fotbalovém utkání. Také nesmíme zapomenout na našeho hlavního partnera, kterým je Hošek Motor, a.s., jehož firemní oslavy 20 let od založení, jsme se také účastnili nebo akce Maminy Cup, kterou jsme se rozhodli podpořit.

Do budoucna samozřejmě plánujeme organizovat vlastní akce, ale o jaké se bude jednat, zatím prozrazovat nebudeme.

V DRFG Areně má Nadační fond svůj stánek, za jakým účelem byl postaven a co si fanoušek může například koupit? Přispěje nákupem suvenýrů na dobrou věc?

Ano, nadační fond má svůj prodejní stánek, ve kterém můžete nalézt předměty s logem nadačního fondu. Mezi nimi jsou trička, kšiltovky, ale také drobnosti pro děti, například tleskací ruka, peněženka nebo balíček bonbonů. Do budoucna plánujeme rozšíření naší nabídky i o trička dětských velikostí, a další drobné upomínkové předměty.

Výtěžek z prodeje těchto předmětů bude použit na podporu, výchovu a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. Mimo to můžou lidé přispívat na sbírkový účet, a v budoucnu také do pokladniček, které budou umístěny v prostorách DRFG Areny, a rovněž na akcích, kterých se budeme účastnit.

Nadační fond se zabývá především dětmi, které trpí poruchou autistického spektra. Snažíte se v tomto oboru stále zdokonalovat a chodit na různé semináře k tomu tématu?

Ano, jelikož, jak jsem již zmiňovala, tato problematika je v dnešní době velmi diskutovaná, dochází také k velkému množství nových informací a inovací v přístupu k těmto dětem. A proto ani my nechceme zůstat pozadu, a tak se snažíme navštěvovat různá školení, semináře, ale také chodit na stáže do jiných organizací, kde se věnují dětem s autismem.

Co můžete rodinám s dětmi nabídnout, pokud by vás konkrétní rodina oslovila?

Naší snahou je především to, aby samotný rodič, případně zákonný zástupce našel způsob, jak se svým dítětem pracovat, aby ho pochopil a našel si k němu cestu. Proto všechny naše činnosti směřují právě k tomu. Ke každému jedinci přistupujeme individuálně, a snažíme se opravdu pomoci.

Mezi konkrétní činnosti, které rodinám nabízíme, patří sociální a odborné poradenství. Sociálním poradenstvím je myšleno seznámit rodiče obecně s možnostmi, jaké v této oblasti mají, například kde mohou žádat o příspěvek na péči, jaké má jejich dítě možnosti v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání a podobně. Odborným poradenstvím je pak myšlena konkrétní práce jak s dítětem, tak s rodinou, při které se je snažíme seznámit s principy a přístupy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s autismem.

Další činností Nadačního fondu KOMETA je zprostředkování odborných asistentů k dětem s autismem. Tyto asistenty vybíráme, a následně je budeme připravovat na jejich práci co nejlépe, a dle individuálních požadavků a specifik jednotlivých dětí.

Nadační fond KOMETA rovněž umožní získat potřebným a sociálně slabým rodinám také finanční či materiální pomoc. Tato pomoc bude zprostředkována formou zveřejnění jednotlivých příběhů dětí a jejich rodin na internetu, a vy si tak bude moci vybrat, jaké dítě chcete podpořit.

Všechny výše zmíněné druhy pomoci nabízíme rodinám na základě osobní schůzky u nás v poradenském centru, které se nachází na adrese Křídlovická 34, a je otevřeno ve všední dny od 12:30 do 16:30. V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím webu www.nadancnifondkometa.cz.

 Jaké plány má Nadační fond do budoucna, jaké má cíle?

Naším plánem a zároveň cílem je, aby dítě s poruchou autistického spektra mělo stejné možnosti, jako každé jiné dítě, aby bylo co nejvíce soběstačné a samostatné, a až dovrší dospělosti, dokázalo se o sebe postarat, pokud to bude možné. Naším cílem je také to, aby rodina tohoto dítěte věděla, jak s ním pracovat, jaké má možnosti a udělala tak maximum pro to, aby se dítě dokázalo zařadit do běžné společnosti. Ve své podstatě je naším cílem usnadnit jak dítěti, tak jeho rodině tuto složitou cestu, a to například již zmiňovaným zprostředkováním odborných asistentů, psychickou či materiální podporou nebo také účastí rodin a jejich dětí na akcích HC Kometa a Nadačního fondu KOMETA.

Rozhovor z říjnového vydání Kometa novin, autor: Roman Zajíček.

NFK_klips_sirka