Nadační fond Kometa | O nás
16378
page-template-default,page,page-id-16378,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

O nás

Základní informace

Nadační fond KOMETA vznikl za účelem pomáhat lidem, kteří neměli v životě mnoho štěstí, a naši pomoc potřebují, ale především pak rodinám s dětmi, kterým vstoupila do života diagnóza poruchy autistického spektra.

Nadační fond KOMETA byl založen pod hlavičkou Kometa Group, a.s. Je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 518.

Patron Nadačního fondu KOMETA: Tomáš Matonoha

Správní rada:

předseda správní rady – Libor Zábranský

člen správní rady – KOMETA GROUP, a.s., při výkonu funkce zastupuje: Libor Zábranský, Egbert Franz Zündorf

KOMETA GROUP, spolek, při výkonu funkce zastupuje: Jiří Mífek

Revizor: Renata Zabranska

Zakladatel: KOMETA GROUP, a.s.

Sídlo a fakturační adresa: Střední 598/26, Ponava, Brno 602 00

Korespondenční adresa: Nadační fond KOMETA, Křídlovická 911/34, Brno 603 00

 

Kdo jsme

Nadační fond KOMETA je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2015 s cílem podporovat rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále jen PAS, autismus). Hlavním důvodem pro výběr této cílové skupiny je zvýšení povědomí o problematice autismu, pomoc při výchově a vzdělávání dětí a jejich začleňování do společnosti.

Věnujeme se dětem s PAS do 18 let věku a na celém území Jihomoravského kraje. Rodinám poskytujeme nejen poradenství, ale také výrobu či zapůjčení pomůcek, nabízíme asistentství dětem, organizujeme volnočasové aktivity a společenské akce.

Naše služby jsou bezplatné. Naše činnost je závislá na příspěvcích dárců a sponzorů, finance získáváme také prostřednictvím veřejné sbírky a prodeje nadačních předmětů. Jednotlivé projekty pak financujeme z grantů a dotací.

 

Vize a cíle

Naším cílem je nabídnout rodinám takové formy podpory, které na trhu aktuálně chybí. Mezi ně patří především nabídka služeb osobních asistentů, volnočasové a kulturní aktivity či navázání na ranou péči, která je dětem nabízena do 7 let věku, a mimo školní docházku je akutní nedostatek aktivit pro děti starší 7 let.

Mimo výše zmíněné činnosti a služby, které dětem a rodinám nabízíme, se snažíme také o zvýšení povědomí o problematice autismu a osvětu v této oblasti. Zapojujeme se do různých projektů a prezentujeme naši činnost na rozličných akcích.

 

Naše činnost

Nadační fond KOMETA vám může pomoci v následujících oblastech:

  • doporučení odborníků pro diagnostiku PAS
  • sociální a speciálně – pedagogické poradenství rodinám
  • výroba a půjčování didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • možnost navštívit hernu pro děti na základě předchozí domluvy
  • zprostředkování a částečné financování osobních asistentů
  • organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS (bruslení pro rodiny dětí s PAS, ukázky terapeutických metod, tvoření ze dřeva, atd.)
  • pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS s odborníky

 

Fotografie z jednotlivých akcích naleznete ZDE. Informace o uskutečněné činnosti a projektech naleznete ve výroční zprávě ZDE. Sledujte nás také na Facebooku!