Nadační fond Kometa | Pro dárce
16607
page-template-default,page,page-id-16607,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Pro dárce

Jakožto nadační fond, dobrovolná nevládní a nezisková organizace, je naše činnost závislá na příspěvcích dárců. Tyto příspěvky získáváme prostřednictvím veřejné sbírky, a konkrétně tedy sbírkového účtu a sbírkových pokladniček. Účelem veřejné sbírky je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro vytváření činnosti soustředěné především na podporu a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a jejich rodin.

Další možností je zakoupení nadačních předmětů prodávaných na všech domácích zápasech HC Kometa Brno, ale také na plánovaných akcích Nadačního fondu KOMETA. O těchto akcích informujeme prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Můžete nás podpořit také prostřednictvím finančního daru, na který Vám můžeme vystavit Darovací smlouvu. V případě zájmu mě prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: t.kucerova@nfkometa.cz

Číslo účtu: 4200537863/6800

Získané finance slouží především k těmto účelům:

  • zajištění asistenční pomoci pro děti s PAS
  • zakoupení pomůcek pro práci s dětmi s PAS
  • nákup materiálu a přístrojů pro výrobu pracovních pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
  • podpora sociálně slabých rodin s dětmi s PAS (viz výše)

 

Přehled aktuálně umístěných sbírkových kasiček

Zde naleznete pravidelně aktualizovaný seznam aktuálně umístěných sbírkových kasiček, prostřednictvím kterých můžete podpořit činnost Nadačního fondu KOMETA.

– DRFG ARENA, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

– KOMETA PUB ARENA, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

– TABÁK VALMONT,  Olympia II., U Dálnice 777, 664 62 Modřice

– TABÁK VALMONT, Spielberk Office, Holandská 6, 639 00 Brno

– TABÁK VALMONT, Albert Brno Vinohrady, Pálavské náměstí 4102/1, 628 00 Brno

– RYBÁŘSKÁ SPECIÁLKA, Koliště 276/59, 602 00 Brno

– KIDCUT KOMETKA, Střední 26, 60200 Brno

Děkujeme všem institucím, které nám umožnily umístit sbírkové kasičky ve svých prostorách, a děkujeme všem, kteří se rozhodnou naši činnost podpořit.

Velmi děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět, a podpořit tak naši činnost. Velmi si vaší podpory vážíme.