Nadační fond Kometa | Pro žadatele
18053
page-template-default,page,page-id-18053,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Pro žadatele

Věnujeme se klientům s diagnózou (či podezřením na) PAS žijícím na území Jihomoravského kraje ve věku 0 – 18 let.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • doporučení odborníků pro diagnostiku PAS
 • sociální a speciálně – pedagogické poradenství rodinám
 • výroba a půjčování didaktických pomůcek pro výchovu a vzdělávání dětí s PAS
 • možnost navštívit hernu pro děti na základě předchozí domluvy
 • zprostředkování a částečné financování osobních asistentů
 • organizace jednorázových i pravidelných volnočasových aktivit pro děti s PAS (bruslení pro rodiny dětí s PAS, ukázky terapeutických metod, tvoření ze dřeva, atd.)
 • pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS s odborníky

 

Jak se stát naším klientem?

V případě o naše služby zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, kontakty naleznete ZDE . Nejprve si sjednáme osobní schůzku, na které se představíte Vy nám a my Vám. Zároveň vyřešíme veškeré formality. První schůzky se účastní rodič (rodiče) bez dětí, protože neradi mluvíme o dětech před nimi. Následně si domluvíme schůzku i s dítětem, abychom se lépe poznali, dítě se seznámilo nejen s námi, ale i s prostředím nadace.

ŽÁDÁME VŠECHNY ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY o zaslání vyplněného Osobního dotazníku, který si můžete stáhnout ZDE .

 

Jak probíhá první schůzka?

Osobní setkání je možné v Poradenské centrum, které se nachází přímo v prostorách DRGF Areny na ulici Křídlovická 34, případně u Vás doma. Na první schůzce představíme naši činnost, formy pomoci a seznámíme se s dítětem. Společně poté hledáme nejlepší způsob a cestu, jak s dítětem pracovat. Při této příležitosti vyřešíme veškré formality a domluvíme se na dalším postupu.

Většina klientů na nás dostane doporučení z organizací, se kterými spolupracujeme či od rodičů, kteří mají děti se stejnou diagnózou a jsou s našimi službami spokojeni. Osobní kontakt je pro nás velmi důležitý, protože každé dítě s autismem je jiné a potřeby jednotlivých rodin se velmi liší. Často jsme osloveni pouze s žádostí o podporu ve formě zakoupení pomůcky, ale po představení všech našich aktivit se většina rodin rozhodne využívat i další možnosti podpory.

Proto se na nás neváhejte obrátit. Pevně věříme, že najdeme způsob, jak Vám pomoci.

 

Podrobný přehled nabízených služeb a činností

 

Veškerá naše činnost směřuje k podpoře výchovy a vzdělávání dětí.

Aktivity a terapie probíhají v chráněném prostředí a jsou strukturované. 

Jsou vedeny odborníky, terapeuty, trenéry a proškolenými asistenty.

Nabízíme Vám vstřícné a přátelské prostředí, které respektuje individualitu jedince.

 

1.   Sociální a speciálně pedagogické poradenství

Sociální poradenství

Státní sociální podpora, příspěvek na péči, průkazy ZTP apod.

Doporučení odborníků

Psychiatrie, psychologie, logopedie, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, raná péče a jiné.

Terénní služby

Terénní práce s dítětem (v rodině), rozvoj smyslů, motoriky, logopedická prevence, nácvik sociálních dovedností, sebeobsluhy, rozvoj komunikace atd. – dle individuálních potřeb dítěte.

 

2.    Příspěvky

Příspěvek na pomůcky

Klientům poskytujeme jednorázový příspěvek, který slouží na podporu výchovy a vzdělávání dětí s autismem (zakoupení či výroba speciálních didaktických pomůcek, komunikačních karet, režimů, literatury apod.).

Příspěvek na asistenční služby

Nabízíme možnost hledání asistenta a v případě špatné sociální situace i jeho částečné financování. Asistent s dítětem tráví čas činnostmi, které vedou k podpoře výchovy a vzdělávání dítěte (doučování, doprovázení na volnočasové kroužky, aktivní trávení volného času s dětmi, asistence na táborech a rehabilitačních pobytech). V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou a výuky předmětu „Práce s dětmi s poruchou autistického spektra“ v rámci něhož se studenti seznamují s problematikou autismu na teoretické i praktické úrovni, máme k dispozici řadu studentů, kteří mají zájem stát se asistenty. Hledání asistentů případně inzerujeme i na různých webových portálech a sociálních sítích.

 

3.    Herna, zapůjčení pomůcek a literatury

Pomůcky

Klienti si můžou zapůjčit laminované, elektronické a jiné didaktické pomůcky zaměřující se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řeči, předškolní dovednosti, sebeobsluhu aj. Máme k dispozici také knihovnu, kde si můžete zapůjčit jak odbornou literaturu, tak beletrii. Ani malí čtenáři nejsou zanedbání a naleznou zde dětskou literaturu (encyklopedie, klasické knihy, či knihy doplněné o piktogramy)

Herna

Děti mají možnost navštívit po předchozí domluvě hernu, ve které se nachází velké množství didaktických pomůcek a hraček.  Herna je zařízena pro potřeby dětí s PAS a je možné ji navštívit v pracovní dny po předchozí domluvě.

Komunikační deník

Ve spolupráci s tatínkem dítěte s PAS a později s firmou Moro Systems jsme vyvinuli mobilní aplikaci na podporu komunikace dětí s autismem. Aplikace je založená na principu VOKS – výměnného obrázkového komunikačního systému, který je v českém v prostředí osvědčeny a účinný.

Komunikačním prostředkem jsou tedy vizuální symboly, jako jsou obrázky, piktogramy, fotografie apod. Aplikace je zdarma ke stažení na stránce Google play pod názvem „Komunikační deník“ (operačním systém Android).

 

4.   Volnočasové aktivity

Z důvodu nedostatku volnočasových aktivit určených pro děti s autismem či nepřijetí dětí s touto diagnózou do běžných kroužků, jsme se rozhodli nabídnout rodinám níže uvedené aktivity. V rámci nich respektujeme specifika dětí s autismem a dbáme na individualitu jedince.

Volnočasové aktivity jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.

Bruslení

Sportovní aktivita se koná přímo na ledové ploše DRFG Areny, kde trénují také hráči A-týmu HC Kometa Brno.

Lekce v délce 45 minut jsou rozděleny na začátečníky a pokročilé a jsou určené dětem s diagnózou autismu a jejich rodinám (sourozenci, rodiče, prarodiče či asistenti).

Dětem s autismem půjčujeme po celou sezónu brusle i helmy.

 • Místo: DRFG Aréna, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
 • Termín: září – duben (sobota)
 • Čas: 8:00 – 8:45 začátečníci, 8:45 – 9:30 pokročilí

Plavání

Lekce probíhají pod vedením lektorky se zkušenostmi s trénováním dětí se specifickými potřebami. Lekce se konají na bazéně Ponávka, který je v době konání uzavřen pouze pro nás.

Kurz plavání je rozdělen na začátečníky a pokročilé a obsahuje 14 lekcí, v rámci kterých se děti setkají jak s řízenými činnostmi, tak s volnou hrou. Děti nejsou do ničeho nuceny, trenérka se je však citlivě snaží zapojit do činností, tak aby se toho co nejvíce naučily.

Přítomnost rodičů ve vodě není povinná, je však nutné, aby byl doprovod přítomen v prostorách bazénu.

 • Místo: Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 602 00 Brno-město
 • Termín říjen – leden, březen – červen (úterý)
 • Čas: 14:00 – 15:00 začátečníci, 15:00 – 16:00 pokročilí

Pohybový kroužek

Pohybový kroužek je zaměřený na sportovní a pohybové aktivity. V rámci něj s dětmi hravou a strukturovanou formou rozvíjíme hrubou motoriku, koordinaci, ale i týmovou práci a komunikaci.

Kroužkem děti provází Mgr. Jana Civínová a je rozdělen na dvě skupiny. První skupina je určena mladším dětem s doprovodem rodiče či asistenta. Bude zaměřen na jednoduché pohybové činnosti pro méně motoricky zdatné děti. Druhá skupina je určena dětem samostatnějším, komunikačně i motoricky lépe vybaveným.

 • Místo: ZŠ Brno Štolcova, Štolcova 301/16, 618 00 Brno
 • Termín říjen – leden, březen – červen (čtvrtek)
 • Čas: 15:00 – 15:45 1. skupina, 16:00 – 17:00 2. skupina

Hernička

Našim nejmladším klientům nabízíme návštěvu herny. Jedná se o příjemné setkávání rodičů s dětmi do 5 let (vždy 1 rodič na 1 dítě) v naší herně, sdílení radostí a starostí rodičů, a především navázání sociálních kontaktů dětí, které je pro ně velmi důležité. K dispozici jsou dětem hračky a pomůcky, rodičům rádi nabídneme drobné občerstvení a případné poradenství.

Nejedná se o řízenou aktivitu nebo plánované činnosti, ale o příjemné trávení volného času ve stálé skupince, aby si na sebe děti zvykly a učily se od sebe navzájem. Maminky si pak můžou spolu popovídat a trávit čas v příjemném prostředí.

 • Místo: DRFG Aréna, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
 • Termín říjen – leden, březen – červen (středa)
 • Čas: 9:00 – 10:30

 

5.   Terapie

Mimo volnočasové aktivity nabízíme rodinám i různé druhy terapií. Ty se konají pod vedením zkušených terapeutů za asistence vyškolených asistentů, převážně bez přítomnosti rodičů.

Terapie jsou financovány z velké části nadačním fondem, rodiče se na financování podílí pouze symbolicky.  

Muzikoterapie

Muzikoterapie znamená profesionální využití hudby (či hudebních prvků) k dosažení terapeutických cílů. V rámci muzikoterapie je u dětí pomocí hudby, písní a rytmů nenásilně rozvíjená komunikace, hrubá a jemná motorika, kooperace s druhými či schopnost zklidnit se a relaxovat. Nejdůležitějším prvkem každého setkání je ale radost ze společného hudebního prožitku.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin a jsou předem seznámeny s programem. Muzikoterapie vedená PhDr. Andreou Mikotovou, Ph.D. bude rozdělena na dvě části – aktivní (společné muzicírování, zpěv a pohyb) a receptivní (poslech hudby, zklidnění, relaxace).

 • Místo: Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Rašínova 643/12, 602 00 Brno-město
 • Termín: říjen – leden, březen – červen (neděle)
 • Čas: 14:30 – 15:30 1. skupina, 15:45 – 16:45 2. skupina

Canisterapie

Neboli terapie psím dotykem. U dětí s autismem může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím a může být nápomocen v nácviku různých sociálních situací.

Terapie, kterou naše klienty provází Blanka Martinovská, DiS. se svými dvěma fenkami Border Colie – Cailin a Zuli, je aktivní. Děti se s pejsky seznámí, učí se, jak s nimi komunikovat, hladit je, pečovat o ně. Zjišťují, že pes je přítel a může jim být v životě nápomocen.

 • Místo: Terapie většinou probíhá v parku u pedagogické fakulty MU.
 • Termín: říjen – červen (1x měsíčně – všední dny)
 • Čas: cca 16:00 – 17:30
 • Web: http://www.cantes.cz/

Arteterapie

Arteterapie by se dala volně přeložit jako terapie uměním. Podstatou terapie, které se děti účastní, je především prožitek ze samotné činnosti, kooperace s ostatními, zážitek. Je to prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, a při samotné terapii jde spíše o samotný průběh a aktivitu, než o výsledný produkt.

Lekce arteterapie jsou rozděleny pro mladší a starší děti a jsou řízené dle strukturovaného učení, kdy je dětem předem sdělen za pomocí piktogramů, plán hodiny, aby věděly, co je čeká. V rámci hodiny děti nejen vytváří, ale také hrají psychomotorické hry. Arteterapií děti provází PhDr. Petr Staníček, který je primářem logopedické kliniky a zkušený arteterapeut.

 • Místo: Soukromá klinika LOGO – Brno, Vsetínská 527, 639 00 Brno
 • Termín: říjen – leden, březen – červen (středa)
 • Čas: 16:00 – 16:45 1. skupina, 17:00 – 17:45 2. skupina, 16:30 – 17:30 3. skupina

Chráněná dílna v Růžovém sadu

Další oblíbenou aktivitou, která má na naše klienty bezesporu terapeutický účinek, je návštěva chráněné dílny V růžovém sadu, z.ú. Jedná se o dřevodílnu s originálním výrobním programem s převahou ruční práce, kde nejčastěji vyrábí hračky a většina zaměstnanců má mentální handicap,

Mimo příjemné atmosféry, pozitivních zaměstnanců si děti vždy odvezou vlastnoručně vyrobenou originální hračku. Pro rodiče je to navíc ukázka možného pracovního, a především smysluplného uplatnění dětí s autismem, protože i tací v této dílně pracují. K dispozici jsou jim zkušení asistenti, ale přítomni můžou být i rodiče.

 • Místo: V růžovém sadu, z.ú., Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna
 • Termín: leden – prosinec (cca 6x ročně)
 • Čas: 9:00 – 11:00 víkend, 16:00 – 18:00 všední den
 • Web: http://www.vruzovemsadu.cz/

 

6.    Zprostředkované terapie

Hiporehabilitace

Terapie probíhá pod vedením paní Dospíšilové na ranči ve Zlobicích u Kuřimi. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví. Terapie je určena pro jedno dítě s PAS, přičemž jedna terapeutická jednotka trvá 30 minut a je určena dětem do 45kg.

 • Místo: Zlobice u Kuřimi. Z Brna směr Svitavy, v obci Lipůvka odbočit vlevo směr Tišnov, 500 m za Lipůvkou na hřebenu kopce v lese odbočit doleva na panelovou cestu. Po třech kilometrech areál Zlobice.
 • Termín: říjen – leden, březen – červen (středa)
 • Čas: 14:00 – 14:30, 14:30 – 15:00
 • Web: http://www.hiporehabilitacebrno.cz/

Senzorická integrace

Senzorická integrace pomáhá dětem vyrovnat deficity ve smyslovém vnímání, které se mohou projevovat zvýšenou citlivostí na zvuky, pachy či zrakové podněty a ovlivňují psychomotorický vývoj.

Místnost pro senzorickou integraci umožňuje aktivity pro smyslový rozvoj dítěte, díky nimž je možné diagnostikovat případné příčiny poruch učení. Našich 7 smyslů je základ a omezená funkce jednoho z nich může negativně ovlivnit sociální dovednosti, studijní výsledky i motorický vývoj. Předpokládá se, že jakmile budou všechny smysly schopny pracovat společně, povede to ke správnému rozvoji dítěte, jeho dovedností a optimálnímu vývojovému potenciálu.

Terapie v místnosti Snoezelen přispívá k uvolnění, snížení agresivity, rozvoji pozornosti, komunikace, ostatní kognice a hybnosti. Významně podporuje zapojování všech smyslů v rozmanitých volitelných prostředích.  Je to bezpečné a speciálně připravené prostředí, které nabízí neobvyklé smyslové podněty, atmosféru důvěry a uvolnění. Snoezelen tak aktivizuje, podporuje vnímání, rozvíjí motoriku, představivost a přispívá k upevňování vztahů v rodině nebo mezi klientem a terapeutem.

 

7.   Víkendové pobyty a příměstské tábory

Pořádáme víkendové pobyty pro rodiny s dětmi s autismem na různá témata. Pobyty jsou koncipovány jako zábavně – vzdělávací pro děti a jejich sourozence, kterým jsou zajištěni asistenti a program, a tím pádem odpočinkový pro rodiče.

 

 

8. Další akce pro děti

Každý rok v dubnu (2. duben – Světový den zvýšení povědomí o autismu) pořádáme mnoho akcí, jejichž cílem je podpora osob s autismem. V rámci projektu Kometa svítí modře, pořádáme například dětský den pro registrované děti s autismem a jejich rodiny.

Pro rodiny s dětmi s autismem, které chodí pravidelně bruslit, pořádáme Bruslení v modrém.

 

9.   Akce pro rodiče a veřejnost

Setkávání rodičů dětí s autismem

V rámci celého roku organizujeme setkávání rodičů dětí s autismem s odborníky, kteří se věnují problematice autismu a předávají rodičům cenné informace. Setkávání se zaměřují na konkrétní témata, jako je např. komunikace, motivace dětí, práce s rituály, atd. Společně řešíme také další aktuální témata, která každodenní život s dětmi a dospívajícími přináší.

Odborné přednášky

Pro rodiče, ale i odbornou a laickou veřejnost připravujeme odborné přednášky na aktuální témata, přičemž oslovujeme odborníky, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Například emoce, motivace, sourozenci dětí s autismem, ABA terapie…