Nadační fond Kometa | Vyjádření k vládním nařízením
19022
post-template-default,single,single-post,postid-19022,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Vyjádření k vládním nařízením

Den s Kometou

30 Lis Vyjádření k vládním nařízením

Vyjádření k vládním nařízením

V Brně dne 30. 11. 2021
Vážení klienti a návštěvníci Nadačního fondu KOMETA a Modrá pomáhá, z.s. S ohledem na časté dotazy týkající se vládních opatření, bychom se rádi veřejně vyjádřili k podmínkám účasti na námi organizovaných akcích a aktivitách.
Níže uvádíme zkrácený výtah aktuálních krizových opatření platných v nouzovém stavu vztahující se k námi organizovaným aktivitám, zejména pak BRUSLENÍ, PLAVÁNÍ, POHYBOVÉMU KROUŽK A DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. 12. 2021.
Jeho celé znění naleznete ZDE
Víme, že situace je pro Vás náročná a názory rozdílné, ale velmi Vás prosíme o dodržování níže uvedených opatření v případě Vaší účasti na našich akcích, jelikož i my jsme povinni se jimi řídit bez ohledu na to, zda s nimi souhlasíme či ne.
Námi organizované aktivity spadají do Krizových opatření v oblasti maloobchodu a služeb, a účast na nich je omezena následovně:
– nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob
– nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření
– zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17;
– nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách;
Dle podmínek stanovených v bodu II/17 musí osoby splňovat následující podmínky:
– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; či o osobu očkovanou proti onemocnění covid-19 do 14 dnů od první dávky očkování
– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID
– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených opatření, a především za přízeň i v této nelehké době 💙
Za tým Nadačního fondu KOMETA a Modrá pomáhá, z.s. Mgr. Tereza Kučerová